WYKŁAD O KANALE Z-Z na UNIWESTECIE WARASZAWSKIM.
z dnia: 2023-08-28


Bingo ! Prowincjonalną Piramidę Cheopsa zapatrzonego

w siebie Kaczora już mamy. Aby dokładnie zrozumieć o

co chodzi musicie zajrzeć tu:

https://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=4047&page=0 

Po 15 października czekają nas określenie rozsądnego,

uzasadnionego  celu i podjęcie odpowiednich decyzji 

wdrażających. Bo to co jest obecnie jest nie do zaakceptowania.

Aby zrozumieć temat koniecznym jest przywołanie historii

pomysłów budowy kanału łączącego Zalew Wiślany z Zatoką

Gdańską. Bez znajomości historii i tym razem ani rusz.

Historią tego przedsięwzięcia od lat zajmuje się dr hab. Włodzimierz Pessel. I to on właśnie zaprasza Czytelników SSI na wykład

w sali Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że na Sali nie zabraknie zarówno członków dawnego zespołu prof. T. Jednorała:

B. Szwankowskiej. K. Luksa, B. Łuczak, jak i Burmistrzów miast i miasteczek nadzalewowych. Liczę też na Mieczysława Krause,

Reginę Czymbor, Tadeusza Lisa, Andrzeja Kapłana…


Ćwierć wieku temu Zespół prof. Jednorała spotykał się z mieszkańcami Krynicy - przekonując, że budowa Kanału Z-Z jest w ich interesie

.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

Drogi Don Jorge,

gdybyś znał takich, co akurat dopłyną... doflisują wtedy do Warszawy, to zapraszaj, proszę, w moim imieniu i rozgłaszaj.

Taki wykładzik na Festiwalu Nauki:

https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/podkop-pod-przekop-dzieje-idei-kanalu-przez-mierzeje-wislana

Serdecznie,

Włodek

-----------------------------------------------------------------------------

PODKOP POD PRZEKOP.

Dzieje kanału przez Mierzeję Wiślaną.

.

Inwestycja pod oficjalną nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – powszechnie znana zmyłkowo jako Przekop Mierzei – budzi duże zainteresowanie w domenie publicznej i spolaryzowane emocje społeczne. Im bardziej kanał przez Mierzeję Wiślaną wpisuje się w podziały socjopolityczne istniejące we współczesnej Polsce, tym bardziej wymaga spojrzenia z większego dystansu. A taką refleksję umożliwia kulturowa historia infrastruktury w połączeniu z nautologią, tzn. wiedzą o rozwoju żeglugi i portów, oraz wiedzą o mieście, w szczególności biografią Elbląga.

.

Interdyscyplinarny wykład będzie zawierać panoramę długich dziejów idei przekopania Mierzei Wiślanej: od XVI wieku i zatargów króla Stefana Batorego z Gdańszczanami, przez projekty z czasów przynależności Elbląga do Prus, po końcówkę XX wieku – lata po polskim przełomie ustrojowo-gospodarczym, zarazem ostatnie lata istnienia województwa elbląskiego (zniesionego przez reformę podziału administracyjnego Polski w 1999 roku). Wtedy to badania naukowe wybitnego hydrotechnika Tadeusza Jednorała splotły się, z jednej strony, z oddolną samorządową wizją aktywizacji regionu Zalewu Wiślanego, a ze strony drugiej, z nieudanymi negocjacjami dyplomatycznymi mającymi na celu wyegzekwowanie swobodnej żeglugi polskich jednostek przez Cieśninę Piławską i rosyjską część Zalewu Wiślanego. Dzieje tej drogi wodnej są zatem ściśle powiązane z losami Elbląga jako małego wielkiego miasta, dawnego ważnego portu bałtyckiego, który dawno temu utracił swój pierwotny status i w rozmaitych kontekstach polityczno-społecznych mierzy się z tą utratą jako podstawą swojego trudnego dziedzictwa. Jak pisał krytyk kultury Neil Postman: „Wizje przyszłości zawsze bardziej dotyczą tego, gdzie byliśmy, niż tego, dokąd zmierzamy”.

Termin: niedziela, 24 września, 2023 - 11:00

Przewidywany czas trwania: 90 minut

.

Opis skrócony: 

Nowa droga wodna do Elbląga to dziecko współczesnej polityki? Nic podobnego! Wykład wyjaśni, ile razy i dlaczego projektowany był kanał przez Mierzeję Wiślaną. Od Stefana Batorego po prof.dr inż. Tadeusza Jednorała.

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Prelegent - dr hab.  Włodzimierz Karol Pessel

Miejsce spotkania: 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

gmach główny Wydziału Polonistyki, s. 7

 

Ten artykuł pochodzi ze strony:
JERZY KULIŃSKI - ŻEGLARZ MORSKI
Subiektywny Serwis Informacyjny
http://www.kulinski.navsim.pl

URL tego opowiadania:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=4050