ŻEGLARSKA OCENA KANAŁU ŻEGLUGOWEGO ZATOKA – ZALEW
z dnia: 2023-08-23


Zacznijmy od uciech bo żeglarze naprawdę się cieszą. Kanał jest – jachty płyną nim w obie strony. O ubawach za chwilę. Nie będę się wdawał w teraz w jałowe dyskusje czy musiał być taki potężny, czy potrzebny mu tak rozległy awanport, po co 2 mosty, dla kogo taka wielka infrastruktura lądowa, jak to ma polityki, czyli po prostu dla kogo ta inwestycja i czy nakłady naprawdę mają się zwrócić. Pominę też głosy „że zamuli” itp.

Już wiele lat temu fachowcy byli zgodni – Zalew należy „odkorkować”, wspomóc rewitylizację gospodarczą nadzalewowej Ziemi Elbląskiej, sterować sytuacjami powodziowymi, wspomagać „płukania” zachodniej części Zalewu, ułatwić uprawianie sportów wodnych, zintensyfikować turystykę.

.

Do zupełnie innego, a przygotowanego od lat projektu koncepcyjnego nieoczekiwanie podczepił się „Złoczyńca Tysiąclecia”, który z tego przedsięwzięcia chciał uczynić swoją wiekopomną, choć prowincjonalną  Piramidę Cheopsa. Nie wyszło mu z 2 srebrnymi wieżowcami – rzucił się na „Przekop”. No i  tych kilka tysięcy głosów elblążan w wyborach, którzy marzą o wielkim handlowym porcie Elbląg. Samorząd Pomorza niestety zademonstrował brak zainteresowania. No bo Kanał budowano w obszarze Pomorza, a beneficjentem ma być Województwo Warmińsko-Mazurskie. Pożyjemy, zobaczymy. Na przykład może doczekamy się „Powrotu Ziemi Elbląskiej do Macierzy” (tzn. do Pomorza)..

Protesty kryniczan („nie damy się zamknąć na wyspie”) ucichły, bo koniunktura jest super: trzy miesiące koszenia letników i dziewięć miesięcy relaksu.

Żeglarze z Kanału Z- Z są zadowoleni chociaż „Regulamin” przywołuje zupełnie peerelowskie zarządzanie. Przypomina w każdym niemal akapicie, że to nie dla żeglarzy Kanał zbudowano. Kto kiedyś czytał Regulamin NOK (Kanał Kiloński) to wie co mam na myśli.

A więc pod koniec drugiego sezonu warto przyjrzeć co z tego wyszło. Niewdzięczne zadanie obserwatora powierzyłem elblążaninowi – jachtowemu kapitanowi żeglugi przeogromnej – Mieczysławowi Krause. Tym newsem nie zaskarbi sobie sympatii tego, czy innego, który na coś liczył.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

No i nie wywinąłem się Don Jorge’mu, który – jak psu z gardła – wyciągnął ze mnie, jako na Zalewie miejscowego, prawidła i doświadczenia przejścia Kanału Z – Z (Zatoka – Zalew), niepoprawnie, a, uparcie prze nieuków zwanego Przekopem*), a urzędowo, w terminologii Urzędu Morskiego – Portem Nowy Świat.

Mieczysław

*) Prawdziwy Przekop został zbudowany dość dawno, bo w 1895 roku. Ma 7,1 km długości i wyprowadza wody Wisły do Zatoki Gdańskiej między Swibnem i Mikoszewem.

====================================

  Zacznę od wyciągu na potrzeby żeglarzy z przepisów tam obowiązujących, więc ZARZĄDZENIA NR 11 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 8 września 2022 r., gdzie w rozdziale 9 zawarto „Przepisy dodatkowe dla Portu i śluzy Nowy Świat” – http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2022/3400/akt.pdf


W wyciągu przytaczam w oryginalnym brzmieniu przepisy, mające związek z – jak się to określa – „pływaniami rekreacyjnymi” (czyli m.in. żeglarzami), z pominięciem numerów paragrafów i punktów – kto ciekaw niech zajrzy pod link.

Niektóre przytoczone przepisy komentuję – kursywą w nawiasach.


 

WYCIĄG

– W śluzie należy się poruszać z prędkością bezpieczną, gwarantującą zatrzymanie statku przed bramami śluzy, lecz nie większą niż 3 węzły. (jachty jeszcze lepiej 2 kn)

– Kanałem roboczym Kapitanatu Portu Nowy Świat jest kanał 68 UKF. (tylko na nim można się kontaktować z Oficerem Dyżurnym, telefonicznie - nie.


Tekst wywołania: „Kapitanat Portu Nowy Świat” 2x; dalej nazwa jachtu 2x i „odbiór”.

Zwykle odpowiadają natychmiast, lecz jeśli nie, to powtórzyć wywołanie za kilka minut)

– Wszystkie statki wchodzące /wychodzące do/ z Portu Nowy Świat na Zatokę Gdańską/ Zalew Wiślany zobowiązane są do uzyskania zgody Kapitanatu Portu. (więc zgoda, a nie tylko zgłoszenie przejścia)

– Postój statków przy stanowiskach cumowniczych – oczekujących, od strony Zatoki Gdańskiej i strony Zalewu Wiślanego dozwolony jest jedynie po otrzymaniu instrukcji i zgody Kapitanatu Portu. Postój statków poza wyznaczonymi miejscami cumowania jest zabroniony.

– Zaopatrywanie jednostek w paliwo napędowe, wodę, prowiant itp. na obszarze redy, portu i śluzy bez uzyskania każdorazowo zgody Kapitana Portu jest zabronione.

– Przepływ jednostek przez śluzę może odbywać się zgodnie z sygnalizacją na tablicach świetlnych, po uprzednim kontakcie i otrzymaniem instrukcji od Służby Dyżurnej Kapitanatu Portu Nowy Świat na kanale 68 UKF.

– Dla statków o wysokości nie przekraczającej 4.60 m możliwy jest tranzyt przez śluzę bez konieczności otwierania mostów, o czym decyduje Oficer Dyżurny Kapitanatu Portu. (czyli dla motorówek, a dla jachtów żaglowych po złożeniu masztu)

– Ruch statków na torach podejściowych z Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz przez śluzę jest jednokierunkowy. (czyli wszyscy albo wchodzą do śłuzy, albo z niej wychodzą w niżej wymienionych porach. Nie ma kręcenia się po śluzie i podejściach/wyjściach w przeciwnym kierunku)

– Na obszarze Portu Nowy Świat nie wolno używać sterowania automatycznego.

– Żegluga na obszarze Portu Nowy Świat, śluzy i nabrzeży oczekiwania po obu stronach śluzy dozwolona jest dla jednostek tylko przy użyciu silnika. (żagle precz!)


– Na akwenie Portu Nowy Świat zabrania się: 1) żeglugi na skuterach wodnych; 2) uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych, spadochroniarza; 3) pływania na desce z żaglem, SUP i kitesurfingu; 4) uprawiania sportu lub rekreacji jednostkami rozwijającymi duże prędkości; 5) kąpieli na terenie portu; 6) przebywania na nabrzeżach podczas operacji obsługi statków. 7) łowienia ryb. (ludzie gadają, że – dla poprawienia statystyki – skutery wodne są jednak przepuszczane)

– Na podejściu do Portu Nowy Świat od Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego jednostki sportowe, łodzie wiosłowe, skutery wodne powinny trzymać się w bezpiecznej odległości od statków handlowych, pasażerskich aby nie spowodować niejasnych sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu.

– Statki handlowe wchodzą do śluzy jako pierwsze. Następnie inne statki pasażerskie i jednostki rekreacyjne po otrzymaniu sygnału do wejścia, w zależności od dostępnej przestrzeni w komorze śluzy.

– Śluzowanie dozwolone jest dla statków, jednostek rekreacyjnych wyposażonych w radiotelefon UKF, z którymi łączność jest możliwa na kanale pracy Kapitanatu Portu Nowy Świat nr 68.

– Śluzowanie statków oraz innych jednostek możliwe będzie jedynie w porze dziennej do odwołania w następujących sekwencjach:

1) z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany : 08:30 – 09:30; 13:30 – 14:30;

2) z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: 11:00 – 12:00; 16:00 – 17:00.

 

1) z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany : 08:30 – 10:30; 13:30 – 15:30;

2) z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: 11:00 – 13:00; 16:00 – 18:00.


– Zgłoszenie statku do przejścia przez śluzę powinno nastąpić z wyprzedzeniem:

1) z Zatoki Gdańskiej, - dla statków niezobowiązanych do korzystania z usług pilota do Kapitanatu Portu Nowy Świat na kanale 68 UKF 2 godziny przed czasem przeprawy śluzowej,

2) z Zalewu Wiślanego lub portu Zalewu Wiślanego (innego niż Port Elbląg): dla statków niezobowiązanych do korzystania z usług pilota do Kapitanatu Portu Elbląg na kanale 10 UKF a Kapitanatu Portu Nowy Świat na kanale 68 UKF 2 godziny przed czasem przeprawy śluzowej.

4) z Zatoki Gdańskiej do Portu osłonowego Nowy Świat: - dla statków niezobowiązanych do korzystania z usług pilota do Kapitanatu Portu Nowy Świat na kanale 68 UKF 2 godziny przed przybyciem do boi NS,

– Wejście do portu osłonowego Portu Nowy Świat od strony Zatoki Gdańskiej oraz od strony Zalewu Wiślanego bez zezwolenia Kapitanatu Portu jest niedozwolone. (więc nocowanie w portach osłonowych w oczekiwaniu na poranne śluzowanie wymaga zgody)

– Pierwszeństwo mają jednostki wychodzące ze śluzy.

– Po otwarciu bramy śluzy, wyświetleniu odpowiedniego komunikatu i polecenia głosowego/UKF kanał 68, jednostki opuszczają śluzę na polecenie Oficera Służby Dyżurnej w uzgodnionej kolejności bez zbędnej zwłoki.

– Zakazuje się używania odbijaczy w śluzie (jachty z oczywistych przyczyn to ignorują, bez protestu obsługi śluzy)

– Zakazuje się rzucania kotwic w śluzie.

– Mycie pokładów, okien, nadbudówek na terenie Portu Nowy Świat jest zabronione.

– Za dostęp i korzystanie z kanału można od statków, okrętów i jednostek korzystających pobierać opłaty na pokrycie kosztów utrzymania żeglowności lub ulepszeń kanału i dostępów do niego albo pokrycie wydatków, uskutecznionych w interesie żeglugi. Taryfa tych opłat będzie opublikowana w odrębnych przepisach. (póki co – śluzowanie jest bezpłatne)

Koniec wyciągu.

 

Wg informacji z Delegatury Urzędu Morskiego w Elblągu, któremu podlega Port Nowy Świat – w/w Zarządzenie nr 11, wskutek interwencji środowisk wodniackich, będzie niebawem złagodzone. Jak sądzę, dotyczy to m.in. przepuszczania przez śluzę skuterów wodnych, oraz dopuszczenia, oprócz UKF, również komunikacji telefonicznej.

.

 

.


Moja pierwsza przeprawa BONIFACYM poprzez Kanał Z-Z, z NCŻ w Górkach Zachodnich do Tolkmicka, odbyła się lekko, łatwo i przyjemnie. Podobnie druga, w obie strony, w ubiegły weekend.

W czasie pierwszej, o wyznaczonej porze podszedłem do biało-czerwonej boi podejściowej do śluzy z Zatoki – NS, wystawionej 1 Mm na W od główek portu osłonowego (awanportu) i na kanale 68 UKF zgłosiłem zamiar przejścia, na co oficer dyżurny uprzejmie i miło zaprosił mnie do wejścia w śluzę. Gdy do niej wszedłem, dyżurny cumownik z wysokiego nabrzeża obłożył moje cumy na  biegowo, bym je zdjął samodzielnie bez wychodzenia na keję, co jest zakazane.

Po upływie okresu wchodzenia do śluzy zamknięto jej bramę północną i rozpoczęto śluzowanie – teoretycznie ze zrównaniem poziomu wody w komorze z poziomem Zalewu. Następnie most południowy zamknięto dla ruchu drogowego i obrócono, oraz otwarto południową bramę śluzy byśmy z niej wyjechali, a ruch drogowy skierowano na otwarty dla niego most północny.

 

Nasza z Don Jorge’m, ożywiona dyskusja przed niniejszą publikacją wykazała Jego rezerwę do przyjętego rozwiązania śluzy, zamiast pojedynczej przegrody Kanału, jak bywa na innych szlakach morskich. Z inżynierem hydrotechnikiem sprzeczać mi się nie wypada, niemniej zerowa różnica poziomów wody pomiędzy Zatoką i Zalewem (jak teraz, latem) nie występuje zawsze, bo w jesienno – zimowym okresie sztormów, różnica ta może przekraczać 1 m, a wtedy pojedyncza brama zablokowałaby ruch statków, dla których w końcu kanał powstał.

 

Na koniec wypada wyrazić żal, że tak wspaniała i rzetelnie zbudowana, służąca przyszłości inwestycja, po megalomańsku, z pogardą obeszła się z „ruchem rekreacyjnym”. Głównie z żeglarzami, którzy jak dotąd stanowią 90 lub więcej % ruchu na śluzie. Nie ma nabrzeży do oczekiwania dla jachtów, trzeba się więc mordować przy dalece nieprzystosowanych okrętowych. Brak toalet, możliwości poboru wody i podłączenia do prądu, czy nawet niewielkiego baru z posiłkami i – o zgrozo – piwem, czyli normalnych warunków stwarzanych braci wodnej w cywilizowanej części Europy. A przecież, po zagładzie zalewowego rybołówstwa, turystyka wodna i obsługa wodnego ruchu turystycznego miały być gospodarczym kołem ratunkowym nadzalewowego regionu.

 

Z podnoszącymi się niekiedy, nawet z Trójmiasta (choć im dalej od morza tym głośniejszymi) głosami przeciwnymi przekopania Mierzei dyskutować nie widzę sensu, z dwu powodów. Po pierwsze – nieznanej tym specjalistom prawdy historycznej, że przez wieki region Elbląga osiągał szczyty rozwoju i prosperity zawsze w związku z handlem i gospodarką morską. Po drugie – że Polakom, jako potomkom stepowych Sarmatów, wody starcza tyle, by konia napoić.

Mieczysław

Załączniki:


Halsując między Górkami i Nowym Swiatem traktujcie czerwoną linię między pławam „GW” i „NS” jako swego rodzaju krawężnik bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonie pławy „SWB”

.

/

Źródło: Wiadomości Żeglarskie”

.

=================================================

 

Ten artykuł pochodzi ze strony:
JERZY KULIŃSKI - ŻEGLARZ MORSKI
Subiektywny Serwis Informacyjny
http://www.kulinski.navsim.pl

URL tego opowiadania:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=4047