UPORZĄDKOWANIE PRZEPISÓW PORTOWYCH
z dnia: 2022-09-25


Przepisy, aby były przestrzegane muszą być zrozumiałe.

To prawda oczywista, nie podlegająca dyskusjom.

Żeglarzom dokucza gąszcz splątanych, często

niezrozumiałych nakazów, zakazów, poleceń,

napisanych urzędniczym slangiem. Mrówczej,

żmudnej pracy porządkowej podjął się stały

współpracownik SSI - Wojtek Bartoszyński.

Czapkę znowu przed Nim zdejmuję.

Ujednolicony tekst jest tak obszerny, że program

redakcyjny SSI go nie przełknie. Czyli aby doń dotrzeć

musicie kliknąć tu: https://forum.zegluj.net/download/file.php?id=65521

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

===========================================================

Przepisy Portowe Urzędu Morskiego w Gdyni

TEKST UJEDNOLICONY

przez Wojciecha Bartoszyńskiego

stan prawny na: 25 września 2022 roku dotyczą: portów i przystani województwa pomorskiego (analogiczne przepisy portowe dla woj. zachodnio-pomorskiego)

.

Uwagi ujednolicającego:

Tekst Przepisów Portowych postanowiłem ujednolicić na własne potrzeby, wobec braku dostępności takowego. Przy ujednoliceniu posługiwałem się Zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego, opublikowanymi w Dziennikach Urzędowych województwa pomorskiego:

- 2018/09 – Dz.U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 2832;

- 2019/04 – Dz.U. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 3329;

- 2020/06 – Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 2802; 2020/09 – Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3500;

- 2020/13 – Dz.U. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 3893;

- 2021/07 – Dz.U. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2237;

- 2022/02 – Dz.U. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1067;

- 2022/06 – Dz.U. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 2769;

- 2022/11 – Dz.U. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 2769.

Z przepisów usunąłem preambułę, zawierającą podstawę prawną zarządzenia 2018/09, oraz „CZĘŚĆ III. Przepisy końcowe” (§ 155 i § 156), które także nie dotyczą „Przepisów portowych”, a Zarządzenia je wprowadzającego (utrata mocy poprzedniego Zarządzenia i data wejścia Zarządzenia w życie). Przepisy portowe nie są lekturą łatwą, wystarczy zauważyć, że zawierają obecnie ponad 200 paragrafów.

Napisane zostały niespójnie, w sposób łamiący wiele zasad techniki prawodawczej: zawierają redefinicje pojęć kodeksowych i ustawowych, definiują pojęcia w przepisach nieużywane, wielokrotnie regulują te same zagadnienia w różnych miejscach, powtarzają przepisy ustawowe, powtarzają swoje zapisy, odmiennie regulują te same sprawy w różnych paragrafach, posługują się pojęciami niezdefiniowanymi, stosowanymi niekonsekwentnie itd. itp.).

Jako żeglarz nie mogę nie zauważyć, że przepisy generalnie ignorują istnienie jachtów (czy to rekreacyjnych czy komercyjnych). Przy obowiązującej kodeksowej definicji „statku” (obejmującej także jachty), niektóre regulacje nabierają więc charakteru absurdalnego, czasem wręcz komicznego, inne są niemożliwe do spełnienia. Zapisy te są więc (z uwagi na „zdrowy rozsądek”) powszechnie ignorowane – zarówno przez żeglarzy jak i przez funkcjonariuszy administracji.

Jednak wciąż nad żeglarzami (i nie tylko) wiszą, niczym miecz Demoklesa, przepisy grożące karami (w wysokości do 20 płac miesięcznych) ze nieprzestrze-ganie „Przepisów portowych”. Postanowiłem udostępnić opracowany tekst jednolity przepisów portowych wszystkim zainteresowanym, z nadzieją na ułatwienie korzystania z nich. W razie zauważenia błędów, proszę o zgłoszenie ich mailem na w.bartoszynski@post.pl   – postaram się je uwzględnić w następnej edycji.

Wojtek Bartoszyński

Przepisy portowe Urząd Morski w Gdyni

Spis treści:

CZĘŚĆ I.

Przepisy ogólne.......................................................................................................................... 5

Rozdział 1. Przepisy wstępne..................................................................................................... 5

Rozdział 2. Światła, znaki dzienne, sygnały dźwiękowe i zasady ruchu statków..... 8

Rozdział 3. Pilotaż........................................................................................................................ 11

Rozdział 4. Holowanie ................................................................................................................ 12

Rozdział 5. Cumowanie ............................................................................................................. 14

Rozdział 6. Porządek postoju statków. Zgłoszenie przybycia i wyjścia statków...... 15

Rozdział 7. Ratownictwo statków........................................................................................... 21

Rozdział 8. Przeładunek i składowanie ................................................................................ 22

Rozdział 9. Utrzymanie porządku i ochrona środowiska................................................ 23

CZĘŚĆ II.

Przepisy dodatkowe................................................................................................................ 27

Rozdział 1. Przepisy dodatkowe dla portu Gdańsk .......................................................... 27

Rozdział 2. Przepisy dodatkowe dla portu Gdynia............................................................ 33

Rozdział 3. Przepisy dodatkowe dla portu Elbląg i portów Zalewu Wiślanego ........ 36

Rozdział 4. Przepisy dodatkowe dla portu Władysławowo ............................................. 38

Rozdział 5. Przepisy dodatkowe dla portu Hel i portu Jastarnia................................. 39

Rozdział 6. Przepisy dodatkowe dla portu Ustka.............................................................. 39

Rozdział 7. Przepisy dodatkowe dla portu Rowy ............................................................... 41

Rozdział 8. Przepisy dodatkowe dla portu Łeba................................................................ 41

Rozdział 9. Przepisy dodatkowe dla Portu i śluzy Nowy Świat.................................... 41

Załącznik nr 1 Regulacja żeglugi sygnalizacją przeprawy przez operatorów kładek ................. 49

Załącznik nr 2 Harmonogramy zwodzenia kładek...................................................................... 53

Załącznik nr 3 Regulacja żeglugi przez śluzę Portu Nowy Świat i znaczenie sygnałów .............. 55

 

Ten artykuł pochodzi ze strony:
JERZY KULIŃSKI - ŻEGLARZ MORSKI
Subiektywny Serwis Informacyjny
http://www.kulinski.navsim.pl

URL tego opowiadania:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3956