NASZ CZŁOWIEK DOSTRZEŻONY, DOCENIONY, WYRÓŻNIONY !

   .

o   Wyniki dorocznego konkursu „Przyjazny Brzeg 24” przekazał Czytelnikom i Skrytoczytaczom SSI news opublikowany dnia 29 lutego 2024. Dziś relacja z uroczystości wręczenia wyróżnień – Laury XX Edycji Konkursu, która odbyła się 4 czerwca 2024 r. w  sali konferencyjnej siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11. Odbyła się jako oficjalna, lecz mająca bardzo kameralny charakter

o    

o   Gości przywiał  Wojciech Skóra, wieloletni sekretarz jury NPB i od pierwszej edycji konkursu jego juror. Przywitał przybyłych laureatów, przyjaciół konkursu i gości reprezentujących patronów honorowych konkursu w osobach: senatora RP – Jerzego Wcisła, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Piotra Borysa, przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej –  Przemysława Rdesta, dyrektora Departamentu Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej –  Jacka Janowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego –  Jacka Treichela, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK –  Elżbietę Moszczyńską oraz pomysłodawcę konkursu i Przewodniczącego Jury –  Andrzeja Gordona.

Andrzej Gordon przypominał genezę powstania konkursu, jego rozwój i znamienitych laureatów. Zwrócił uwagę na trwałe efekty ich pracy, często okupionej długoletnimi działaniami i popartymi niekonwencjonalnym argumentami, umożliwiającymi przekonanie lokalnych władz i mieszkańców do realizacji inwestycji związanych z rozwojem turystyki wodnej. Przypomniał patronów honorowych konkursu, tych samych od pierwszej edycji, podkreślając ich zaangażowanie i włączenie się w promocję turystyki wodnej, w najszerszym tego określenia znaczeniu.

Listę nagród „Przyjaznego Brzegu 2024” już poznaliście w  tekście w/w newsa SSI. Dzisiejszy news poświęcony jest osobie naszego Laureata – Tadeusza Lisa, który nagrodę „PB” otrzymał za znakomite poradnictwo organizacyjno-techniczne dla żeglarzy na całym świecie – publikowane od wielu lat właśnie w SSI.


Tadeusz Lis, Andrzej Gordon, Jerzy Wcisła, Wojtek Skóra.

.


Dyplom Nagrody PB

.


Tadeusz Lis z Żoną Anną - korektorką i redaktorką newsów Tadeusza.

.

Uroczystość wręczenia laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu i medali im. gen. Ignacego Prądzyńskiego zakończył wspólny obiad PT Laureatów, gdzie jeszcze długo, już podczas indywidualnych rozmów wymieniano swoje opinie o idei konkursu i jej realizacji, przedstawiano własne osiągniecia i najbliższe plany, a przede wszystkim deklarowano chęć przystąpienia do coraz liczniejszego Klubu Przyjaciół Przyjaznego Brzegu.

Tadeusz w mailu do mnie napisał: przyznam Ci się, że przeżyłem dziś wzruszenie, którego dawno nie doświadczałem. Zupełnie niespodziewanie dla mnie znalazłem się w gronie uhonorowanych nagrodą Przyjaznego Brzegu. Uroczystość była perfekcyjnie zorganizowana i bardzo sprawnie przeprowadzona. Przez kilka godzin byłem w świetnym towarzystwie i chociaż stale towarzyszyła mi myśl, że w tym gronie najmniej zasłużyłem na tę nagrodę to czas był niezwykły.

 

Dziękuję Wojtkowi Skórze za niezwykle przyjacielskie poprowadzenie tego wydarzenia - dobro przyciąga dobro. W czasie obiadu domówiliśmy kilka niezwykle ciekawych inicjatyw dla naszego środowiska - gdy zostaną uruchomione będę Cię informował na bieżąco.

.

To by było na tyle.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

  

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu