WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

O święta naiwności ! Kiedy Rakowski wyprowadził sztandar, kiedy w 1989 roku upadł PRL – wszystko, wszystko w Polsce się zmieniło. Nowa optyka. Upadały przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje, stowarzyszenia..

Wszystko, ale nie Związunio. Mnie się naiwnie marzyło aby PZŻ stał się NORMALNYM związkiem sportowym – takim na przykład jak PZKol, który opiekuje się kolarzami startującymi w wyścigach szosowych i torowych. PZKol nie rejestruje rowerów użytkowych, nie wydaje „kart rowerowych” nie dokonuje przeglądów technicznych rowerów.

Dlatego od lat bezskutecznie domagam się, aby PZŻ wreszcie odczepił się od „cruisingu”, zaniechał „szkoleń”, „patentowania”,„nadzorów technicznych”, bawienia się powielaczem. Związunio jest skamienieliną, nowa generacja Rady Starców idzie w recydywę. Nawet znam inspiratora. Na stronie naszego niekochanego Związunia  pojawiła się instrukcja PZŻ nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich. Jak czytamy - wchodzi w życie 1 września 2023.

https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/news/instrukcja-pzz-w-sprawie-wydawania-patentow-zeglarskich

W ten sposób Związek zgrabnie odkurza pojęcie "prawa powielaczowego"

Kto nie wie co to, klika tu:

https://twojahistoria.pl/2018/04/02/prawo-powielaczowe-za-komuny-odbity-na-maszynie-swistek-mogl-miec-znaczenie-wieksze-od-obowiazujacej-ustawy/

), zapewne tęskniąc za czasami gdy był "władzą żeglarską" i "stanowił przepisy"... "Lekki chleb".

 

Muślę, że wstępnie warto wywołać krytyczne przemyślenie bez pochopnego kroku, stąd oto ta próba zasiania wątpliwości w formie wniosku. Być może Związek (pozostając w duchu czasów minionych) "złoży samokrytykę" i wycofa się ze z tyleż śmiałej co bezprawnej INSTRUKCJI. J

A tak generalnie, „po mojemu” taki wniosek powinno wystosować stowarzyszenie, którego głównym zadaniem statutowym jest obrona żeglarzy (przed rygorami i samowolą wszelkich władz). Skoro że  z owego stowarzyszenia zeszło powietrze - za sprawę zabrał się Wojtek Bartoszyński (mimo, że to kapitan jachtowy). Chwała Wojtkow !

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

----------------------------------------------------------------------------------

Jerzy,

Na stronie naszego kochanego związku żeglarskiego („Związunia”) pojawiła się instrukcja PZŻ nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich. Jak czytamy wchodzi w życie 1 września 2023.  https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/news/instrukcja-pzz-w-sprawie-wydawania-patentow-zeglarskich

W ten sposób Związek zgrabnie odkurza pojęcie "prawa powielaczowego" (kto nie wie co to, klika: https://twojahistoria.pl/2018/04/02/prawo-powielaczowe-za-komuny-odbity-na-maszynie-swistek-mogl-miec-znaczenie-wieksze-od-obowiazujacej-ustawy/ ), zapewne tęskniąc za czasami gdy był "władzą żeglarską" i "stanowił przepisy"...

Wstępnie chciałbym wywołać krytyczne przemyślenie pochopnego kroku, stąd próba zasiania wątpliwości… w formie wniosku. Być może związek (pozostając w duchu czasów minionych) "złoży samokrytykę" i wycofa się ze z tyleż śmiałej co bezprawnej INSTRUKCJI:

Wojtek.

==========================================

==========================================----------------------------------------                                                                                         

Gdańsk 25 sierpnia 2023

Wojciech Bartoszyński

w.bartoszynski@post.pl 

.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Wniosek o informacje publiczne.

Na podstawie art. 37a, ust. 7 ustawy o żegludze śródlądowej PZŻ jest organem wydającym, w imieniu Państwa polskiego, patenty żeglarskie. W tym zakresie Związek jest organem administracji publicznej i obowiązują go przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w tym i zasada praworządności skodyfikowana w art. 6: Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, czy też w art. 7 Konstytucji: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

.

Niedawno na stronie internetowej PZŻ pojawiła się Instrukcja PZŻ Nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich (Uchwała nr 374/Z/XXXIX Zarządu PZŻ z 27.07.2023), która jak rozumiem od 1 września 2023, ma mieć zastosowanie w procedurze wydawania obywatelom patentów żeglarskich. Instrukcja ta wprowadza wymogi, ograniczenia i definicje nieznane prawu powszechnemu, przykładowo:

a) wyklucza ze stażu niektóre jednostki np. jachty motorowe, jachty otwartopokładowe itp., podczas gdy ani ustawa, ani rozporządzenie takich ograniczeń nie kodyfikuje;

b) określa dla rejsu stażowego minimalną długość na 48 godzin, wprowadza dla niego „kryterium celu”, podczas gdy ani ustawa ani rozporządzenia takich wymogów nie stawiają; c) określa wody pływowe – jako te gdzie „prądy pływowe mają wpływ na strategię nawigacyjną”, podczas gdy obowiązujące prawo nie wymaga spełnienia takiego warunku;

d) określa porty pływowe jako „wymienione w uznanych publikacjach i almanachach, w których średni skok pływu przekracza 1,5 metra”, podczas gdy obowiązujące przepisy takich regulacji nie określają;

e) wymaga okazania dokumentów spoza zamkniętej listy określonej w § 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej, np.: − dokument potwierdzającego własność jednostki – w przypadku odbywania stażu na własnym jachcie, − dokument uprawniający prowadzącego lub dokument jachtu – w przypadku jachtów dłuższych niż 18 m;

f) zmusza do składania wniosku pochodzącego z „generatora” https://patenty.pya.org.pl/  podczas gdy prawo nie określa formy wniosku, a jedynie to, jakie dane ów wniosek musi zawierać. W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o następujące informacje:

1. Czy instrukcja PZŻ nr 1/2023 będzie miała zastosowanie do wydawania patentów określonych art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej (może jedynie jakichś wewnętrznych patentów związku, typu „Sternik lodowy”)?

2. Jaki przepis prawa (w kontekście art. 6 kpa) pozwala PZŻ stanowić i stosować – podczas wydawania patentów żeglarskich – „instrukcję” wprowadzającą nieznane prawu powszechnemu definicje, ograniczenia i wymogi?

3. Czy instrukcja PZŻ nr 1/2023 jest aktem prawa miejscowego lub innym źródłem prawa wymienionym w art. 87 Konstytucji? Gdzie i kiedy została ogłoszona, zgodnie z art. 88 Konstytucji? Informacje, w postaci odpowiedzi na powyższe pytania proszę odesłać drogą mailową na adres w.bartoszynski@post.pl  z żeglarskim pozdrowieniem

Wojciech Bartoszyński

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu