MUZEUM ŻEGLARSTWA POLSKIEGO

Najwyższy czas aby odwieczną tczewską „prowizorkę depozytową” zastąpiło prawdziwe muzeum i to oczywiście w morskim, portowym mieście. Miło mi było otrzymać zaproszenie na uroczystość podpisania deklaracji intencji inwestycyjnej. Dziękuję za pamięć Pani Iwonie Konkel – Inspektorowi  ds. komunikacji społecznej Urzędu Miasta.

Sygnatariuszami tego dokumentu będą Burmistrz Władysławowa oraz Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego.

Z zakotwiczonych w porcie jachtów o godzinie 1200 dobiegnie jednominutowy triumfalny sygnał rożków mgłowych.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

==================================

Don Jorge,

serdecznie zapraszamy do udziału przy podpisaniu listu intencyjnego ws. Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie.

Dnia 22 sierpnia, godzina 1200, (aktualizacja) sala 103 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.

Pozdrawiam

Iwona Konkel

-------------------------------------------------

Podpisanie listu intencyjnego ws. budowy Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie

(skrot oficjalnej informacji)

Będzie to jedyne takie muzeum w Polsce.  W Urzędzie Miejskim we Władysławowie, 22 sierpnia 2023 r., zaplanowano podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy Muzeum Żeglarstwa Polskiego. List stanowić będzie formalne porozumienie, rozpoczynające proces planowania inwestycji. Na dokumencie podpisy złożą: Roman Kużel, burmistrz Władysławowa oraz dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Celem powstania Muzeum Żeglarstwa Polskiego w Władysławowie jest zachowanie, upamiętnienie i promocja bogatej historii żeglarstwa w Polsce. - Muzeum da możliwość, szczególnie młodym osobom, poznania historii żeglarstwa, odkrywania fascynujących faktów dotyczących polskich żeglarzy oraz zrozumienia znaczenia morza w kulturze i rozwoju naszego kraju - wyjaśnia dr Robert Domżał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.


.

Ważnym aspektem będzie prezentacja muzealnych kolekcji i eksponatów. - Zaoferujemy zwiedzającym unikalne i interesujące wystawy, modele jachtów, mapy oraz archiwalia. Przestrzeń wypełnią między innymi legendarne polskie jachty: „Opty” Leonida Teligi, „Kumka IV” – najprawdopodobniej pierwszy w historii spawany jacht oraz „Dal”, na której Polacy w latach 30. XX w. przepłynęli Atlantyk. Do bezcennych eksponatów zaliczyć będzie można z pewnością rufę jachtu „Euros” oraz setki innych artefaktów - dodaje dr Robert Domżał. Dodatkowo muzeum posłuży jako centrum spotkań i wsparcia społeczności związanych z morzem, w tym żeglarzy, rybaków, badaczy i miłośników żeglarstwa. Nowa atrakcja na mapie Krok po kroku do celu. Władysławowo jest miejscem o bogatej historii morskiej i dużym potencjale żeglarskim. Miasto ma silne związki z żeglugą i rybołówstwem, co czyni je odpowiednim miejscem dla lokalizacji nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

.

Obiekt ma powstać na Szotlandzie – osiedlu Władysławowa położonym nad Zatoką Pucką. Muzeum Żeglarstwa Polskiergo wzbogaci ofertę turystyczną portowego Władysławowa, zwiększy jej różnorodność i atrakcyjność. Turystom da szansę zgłębienia wiedzy na temat dziedzictwa morskiego kraju. Oczywistym jest, że inwestycja wpłynie pozytywnie na gospodarkę Władysławowa.


Planowana lokalizacja

.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie stanowi pierwszy, symboliczny krok w długim procesie planowania i pozyskiwania środków finansowych na ten cel. W dalszej kolejności konieczne będzie wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić przeznaczenie terenu na cele kulturalne i budowę obiektu. Jednym z postanowień porozumienia jest też podjęcie działań mających na celu przekazanie działki gminnej, przeznaczonej pod inwestycje, na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Realizacja projektu będzie wymagała również opracowania programu funkcjonalno[1]użytkowego.

.

Ważnym etapem będzie ogłoszenie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Będzie on skierowany do studentów semestru 5, studiów I stopnia kierunku architektura Wydziału Architektura Politechniki Gdańskiej. Planowanie i budowa Muzeum Żeglarstwa Polskiego będą wymagać współpracy z wieloma instytucjami, co z pewnością przełoży się na intensywną pracę trwającą przez kilka lat

Etapy realizacji przedsięwzięcia

mającego na celu utworzenie Muzeum Żeglarstwa Polskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku:

• zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę gminną o numerze ewidencyjnym 603/31, w zakresie przyjęcia przynajmniej jej częściowego przeznaczenia jako cele kulturalne będące celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmierzających do przyjęcia parametrów wymaganych dla Inwestycji,

• podział geodezyjny działki gminnej o numerze ewidencyjnym 603/31 i wydzielenia z jej obszaru powierzchni ok. 0,98 ha dającej możliwość realizacji Inwestycji, w tym budynku muzealnego o orientacyjnej powierzchni zabudowy ok. 3500 m2 oraz niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej i postojowej,

• przekazanie na rzecz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w formie darowizny celowej obszaru wydzielonego z działki gminnej o numerze ewidencyjnym 603/31, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 05,

• ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję urbanistyczno[1]architektoniczną Muzeum Żeglarstwa Polskiego, z pozyskanych od organizatora tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środków finansowych w ramach dotacji celowej,

• pełnienie funkcji inwestora w zakresie realizacji całości Inwestycji przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Komentarze
wreszcie ! Adam Narloch z dnia: 2023-08-19 20:44:00