W STOWARZYSZENIU ARMATORÓW JACHTOWYCH

Czytelnicy  SSI pytają czym teraz zajmuje się SAJ.  Na to pytanie

odpowiada Prezes SAJ – Andrzej Remiszewski, chociaż o wszystkim

na bieżąco i szczegółowo informuje witryna Stowarzyszenia  www.saj.org.pl

Żyjcie wiecznie!

Don Jorge

---------------------------------------------

 
 NOWY CZŁONEK RADY ARMATORSKIEJ SAJ.

Podczas zebrania w dniu 17 grudnia Rada Armatorska dokonała zgodnie ze Statutem kooptacji do swojego składu nowego członka. Został nim Maciej Horeczy, żeglarz, armator jachtu morskiego i przedsiębiorca z Gdańska.

W tym celu podjęto następująca uchwałę:

„Na podstawie § 14. Ust.3 Statutu Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych z 8 marca 2008 Rada Armatorska dokonuje kooptacji z dniem dzisiejszym Macieja Horeczego do swojego składu, w miejsce zwolnione przez Eugeniusza Ziółkowskiego.”

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Rady.

NAGRODA HONOROWA

Postanowiono otworzyć okres zgłoszeń kandydatur do kolejnej edycji Nagrody Honorowej SAJ. W tym celu opublikowano następujący komunikat:

Rada Armatorska SAJ ogłasza otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych, za rok 2021. Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ. Tym razem będzie ona przyznawana już po raz siódmy. Przypominamy listę poprzednich laureatów:

2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy

 2016 Henryk Brylski

 2017 Marcin Palacz

 2018 Tomasz Konnak

 2019 Andrzej Minkiewicz

 2020 Zbigniew Werner

Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy. Nagroda może być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ. Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia do 18 grudnia 2021 roku. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (formularz kontaktowy na stronie saj.org.pl), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne na stronie saj.org.pl uważa się za wystarczające. Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 1 lutego 2022 Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na forum przez członków SAJ. Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych. Zapraszamy, zgłaszajcie kandydatury.

WALNE ZGROMADZENIE

Rada Armatorska zdecydowała, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie sie wiosną, o ile pandemia pozwoli w kwietniu/

SPRAWY BIEŻĄCE

Przejrzano sprawy w toku, do tej pory nie zamknięte. Podjęto decyzje na temat sposoby dalszych zabiegów i rozdzielono obowiązki pomiędzy członków Rady. Dotyczy to przede wszystkim standardu w portach: Władysławowo, Łeba, Kołobrzeg, Świnoujście, na Odrze i Zalewie Szczecińskim.

Andrzej Remiszewski, Prezes SAJ

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu