WYDRUKUJCIE SOBIE PORT GRONHOGEN

 GRöNHöGEN

(56O15,9’N  i  016O24,2’E)

 

Rozpoczęcie cyklu opisów portów i porcików kalmarskiej cieśniny właśnie od Grönhögen

– uzasadnia jego „strategiczne” położenie. Jest to nie tylko najbliższy wybrzeżu polskiemu 

port (około 110 Mm) wyspy Oland, ale i wyjątkowo dogodne miejsce schro-nienia przed

sztormem w tym rejonie.  Do Grönhögen zawijają przede wszyst-kim te jachty, których skipperzy

woleli by przechodzić cieśninę w porze dziennej. 

Pochwała takiej roztropności.

.

.

 

 

 

 

.


Północna część portu.   Fot. Skanska Gasthamnar. 

.               

Przy tej okazji  koniecznym jest przypomnienie, że na wody Kalmarsundu w żadnym przypadku nie należy wpływać bez aktualnych map brzegowych. Zarówno wirtualnych, jak i papierowych w skali 1:50 000. Aby się nie powtarzać – zajrzyjcie do opisu podejścia do sąsiedzkiego portu Kristianopel (rozdział 7, czyli na-stępny).

   Kalmarsund generalnie wydaje się być cichym rozlewiskiem, osłoniętym przed wiatrami wiejącymi nad Bałtykiem przeważnie z zachodu. To jednak w pewnym stopniu złudzenie, bo te wiatry po minięciu Torhamns Udde i wyspy Utlangen bardzo często właśnie tu odkręcają na południowe, czyli wprost w południową „gardziel” Kalmarsundu. Takie wiatry wiejące wzdłuż cieśniny uruchamiają silne prądy wody, powodujące istotne utrudnienia podczas wchodzenia do portów i to obu brzegów.  Grönhögen na szczęście  należy do tych portów , którym prądy wody dokuczają nieco mniej.

   MIEJSCOWOSĆ. Grönhögen w latach 60-tych ubiegłego wieku była zapyziałą wioską rybacką liczącą około 400 stałych mieszkańców. Powolutku, powolutku, niepostrzeżenie zmieniała charakter i … kurczyła się zwłaszcza zimową porą. Dziś letników sporo.


Schludne, zadbane letnisko. Na pierwszym planie przedni znak nabieżnika.  Fot. Morbylanga Turistburo

.

Teraz jest to w miarę elegancka miejscowość letniskowa mająca już tylko połowę tamtej liczebności. Grönhögen  połączony jest ze światem autobusami kursującymi do Kalmaru i do Borgholmu.

   W centrum zabudowy sklep samoobsługowy – spacer około 250 m w kierunku widocznego z daleka zabytkowego wiatraka. Celem waszych wycieczek rowerowych (wypożyczalnia rowerów na miejscu) w kierunku południowym powinny być ruiny fortyfikacji z czasów Karola X Gustawa, muzeum etnograficzne w wiosce Ottency, kaplica Kyrkhamns, no i oczywiście „powitalna” latarnia morska Olands Sodra Udde powszechnie zwana Lange Jan. Jan jest bardziej korpulentny niż wysoki. Wycieczka - to tylko 8,5 km w każdą stronę.

   PORT. Dość rozległe akwatorium portowe od zachodu osłonięte jest falochronem z obrzutem kamiennym. Od strony południowej – niski, dość wątły falochron stanowi raczej słabą ochronę przed falowaniem.


Stopniowo anektowany przez jachty basen północny.  Po prawej widoczny jest wyciąg szynowy.   Fot. Morbylanga Turstburo

.

/

 

   Port ma dwa zagospodarowane baseny: zachodni, przeznaczony dla jachtów oraz północny, dawniej wyłącznie rybacki. Ten rybacki już przyjmuje jachty przy pomoście zachodnim. Nabrzeże wschodnie tego baseniku użytkowane jest przez coraz mniej liczne łodzie rybackie, statek SAR oraz okazjonalnie przez jednostki Straży Granicznej (KVB) oraz administracji morskiej. Między oboma basenami znajduje się wyciąg szynowy. Obok – stacja paliw. W basenie wschodnim głębokość nie mniej niż 3,5m. Opłata cumownicza 200 SEK. Telefon 707 769 664.

   Bosmanat i sanitariat mieszczą się w nowym o gustownej architekturze  pawiloniku za którym ulokowano parking kamperów. Port jeszcze nie ma stanowisk cumowniczych między wytykami (Y-bomami), ale to tylko kwestia czasu. Na razie cumuje się alongside. Najkorzystniej cumować do wschodniego nabrzeża pirsu. Port ma sporą rezerwę jeśli chodzi o powierzchnię (obszar wschodni). Na razie jest tam bardzo płytko i co gorzej – kamienisto. Na straży kołyszą się dwie zielone pławy żerdziowe.

   PODEŚCIE. Port Grönhögen położony jest około 4,2 Mm na północ od dalekosiężnej (26 Mm) latarni morskiej Olans Sodra Udde usytuowanej na południowym cyplu wyspy Oland.  Przypominamy – jest to biała cylindryczna wieża z czarnym pasem oraz laterną przykrytą stożkowym, czerwonym dachem (foto w rozdziale 5). Światło Fl(2) 30s.  Wysokość latarni 42 m npm.  Nocną porą wieża latarni jest podświetlona od dołu. Ale to nie cały repertuar Długiego Jana. Poniżej zainstalowano pomocnicze światło sektorowe – stałe o znacznie mniejszym zasięgu. Sektory:                                                                                                                                                                                                                                                                                           zielony – 153O-159O, sektor biały 159o-167o, sektor czerwony 167O – do brzegu. Wychodząc z Grönhögen na otwarte morze  wg  krk. 234o światło czerwone zoba-czycie dopiero po przebyciu około 6 kabli od głowic falochronowych. Dopiero po wejściu w sektor światła białego, a tym bardziej zielonego  - możecie bezpiecznie odłożyć się na S.


Wejście do portu. Fot. A. Pederssen

.

   Podchodząc do południowego cypla Olandu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na płycizny  wybiegającymi około półtora mili na S. Do portu Grönhögen podchodzić będziecie torem  w krk. 054O. Wyznaczają go dzienny nabieżnik składający się z 2 jaskrawo-pomarańczowych tarcz trójkątnych. Nocny nabieżnik to 2 izofazowe światła czerwone o okresie 3 sekund oraz bramka 2 pław nieświecących ustawionych około  1 kabla przed głowicami falochronowymi.. Głowice falochronów pomalowane są białą farbą odblaskową. Warto skierować jachtowy reflektor w tym kierunku.  Falochron zachodni posiada zewnętrzny7 obrzut kamienny. Falochron południowy jest „goły”. 

/

Głowica falochronu zachodniego ma białą, cylindryczną wieżyczkę o średnicy około 1,5 m i wysokości około 2,5 m. Na szczycie – galeryjka z około metrowej wysokości rurą z czerwonym, stałym światłem. Dwa reflektorki podświetlają wieżyczkę od góry.  Na załomi falochronu zachodniego zamontowany jest reflektor podświetlający głowicę falochronu południowego. Pełny komfort oznakowania!

   Z oddali panorama wejścia do portu to płaski, monotonny brzeg z rzadka porośnięty drzewami pomiędzy którymi  widoczne są wolnostojące różnokolorowe domki. W osi toru podejściowego za portem widoczny powinien być zabytkowy wiatrak. Na zapleczu nasady falochronu południowego powinniście dostrzec 5 srebrzystych generatorów wiatrowych.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

==============================================================================

ILUSTRACJA DO KOMENTARZA TADEUSZA LISA:


 

   .

 

Komentarze
precyzyjny, perwersyjny kusiciel i doradca Adam Narloch z dnia: 2021-05-05 09:33:00
Degerhamn? Tadeusz Biały z dnia: 2021-05-06 01:30:00
„przyszła baba do doktora”. Tadeusz Lis z dnia: 2021-05-07 15:33:00
nawigacja terrestryczna to nie anachronizm ? Marek Popiel z dnia: 2021-05-08 12:07:00
jaskółka mnie zelektryzowała Lech Parell z dnia: 2021-05-08 19:11:00