WALNE ZGROMADZENIE SAJ
W sobotę 4 marca odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych. Przeanalizowano przebieg pracy Rady Armatorskiej, oceniono osiągnięcia, wyliczono i omówiono problemy które wymagają dalszych prac.
Szczegółowe sprawozdanie znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej SAJ - www.saj.org.pl
Ogólna ocena - pozytywna, działania Rady Armatorskiej zostały docenione i pochwalone.
Najsympatyczniejszym akcentem zgromadzenia było wręczenie Wielkiej Honorowej Nagrody SAJ - Henrykowi Brylskiemu.
Zwracam uwagę że Nagroda SAJ to indywidualne rękodzieło artysty rzeźbiarza, a nie jakieś tam seryjnie produkowane kółko sterowe ze straganu pamiątkarskiego.
 
Mistrz regatowy Piotr Adamowicz także z nami                                                             Laureat Wielkiej Honorowej Nagrody SAJ - Henryk Brylaki
.  
Wpisując się w podniosły nastrój, nie czekajac na oficjaną premierę na targowym standzie ZAGLI - Komandor Jachtklubu Morskiego "NEPTUN" - Andrzej Chabrowski został otulony obrusem bałtyckiej mapy Bałtryku "pobiesiadujcie sobie na Kulińskim".
Komandor "Neptuna" - Andrzej Chabrowski
.
Fotografie Jerzy Jurmak Makieła.
.
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
Komentarze
Brak komentarzy do artykułu