REJESTRACJA TO PIENIĄDZE, INWIGILACJA, ETATY, PRESTIŻ, SYMULACJE.
z dnia: 2020-02-20


Za moich młodych lat wszystkie rowery i kajaki były rejestrowane. Miały numery, tabliczki, papiery. Niedawno dobrano się do telefonów kieszonkowych na kartę. Może czas na elektryczne hulajnogi ? Od 2007 roku małym jachtom (do 12 m) odpuszczono rejestrację. Nie, nie z własnej woli. Po prostu ktoś zrozumiał, że to bezcelowe, a zyski – żadne. A jak było – poczytajcie sobie rozdział „Dokumennty jachtu” w starodruku „Praktyki bałtyckiej”. Obecna władza z takim bezhołowiem nie chce się pogodzić. Wytacza prześmieszne uzasadnienia hipotetycznych zagrożeń powodowanych przez jachty bez administracyjnego błogosławieństa. jachtów śródlądowych o długości do 12 m.

Taki obowiązek nie istnieje od 2007 roku i przez 12 lat nie spowodowało to żadnych negatywnych skutków. Podczas pisania nowej ustawy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  próbowało wprowadzić obowiązek rejestracji dla wszystkich jachtów śródlądowych ponad 5m. Po protestach SAJ "cofnięto się" do 7,5 m.

Przysparza  to kosztów i kłopotów tysiącom armatorów. Sprawa śmieszna, bo przecież armator  może zarejestrować sobie jacht krótszy - nie ma powodu, by obowiązek rozciągać na wszystkich. Ponadto nowe przepisy wymagają stworzenia systemu informatycznego w Urzędzie Morskim w Szczecinie, a ponieważ rejestrować będą także starostwa, to łączności ze wszystkimi starostwami. Mówiono kiedyś, że socjalizm dzielnie rozwiązuje problemy, które sam sobie tworzy. Warto przypomnieć, że przepychanki sejmowe dwa lata temu omal noie

Walka w parlamencie dwa lata temu omal nie skończyły się sukcesem: połączone siły senatorów PO i części przekonanych przez nas senatorów PiS. Problem był  był bliski przegłosowania poprawki  zgłoszonych przez SAJ. Obserwując kłopoty administracji z wprowadzeniem w życie Ustawy, SAJ proponuje dokonanie kolejnej nowelizacji..

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge (propaństwowiec !)

--------------------------------------------------

 

 


Gdańsk, 11  lutego 2020 r.

RA.4.2.2/46/2020

 

 

Szanowny Pan

Marek Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej

 

Dot. Wniosek o nowelizację ustawy +z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137 ze zm.)

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Zwracamy się do Pana z wnioskiem o szybkie dokonanie nowelizacji ustawy +z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137 ze zm.) poprzez zmianę p. 1 w ust 1 art. 3, który powinien otrzymać następująca treść:

„Art.  3.  [Jachty i jednostki pływające podlegające obowiązkowi rejestracji]

1.  Obowiązkowi rejestracji podlega:

1)     jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 12 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 20 kW;”

Uzasadnienie:

Ustawa w obecnym kształcie powinna wejść w życie 1 sierpnia 2020 roku. Wymaga to stworzenia i uruchomienia centralnego systemu elektronicznego oraz przygotowania wszystkich starostw do wykonywania nowych zadań. Obowiązek rejestracji obejmuje setki tysięcy jachtów, w tym jachty śródlądowe nigdy nie wychodzące na wody morskie ani nie wykonujące podróży międzynarodowych. Jest to rozwiązanie odmienne od przyjętego przez rząd premiera Kaczyńskiego w 2007 roku, uchwalonego przez Sejm i sprawdzającego się przez ostatnie 13 lat.

Rezygnacja z obowiązku rejestracji jachtów śródlądowych o długości poniżej 12 m znacząco zmniejszy obciążenie administracji i ułatwi proces wdrażania ustawy, równocześnie nie nakładając zbędnych obciążeń na armatorów małych jachtów.

Wierzymy, że zechce Pan osobiście zaangażować się w tę pragmatyczną, a tak żywotną dla tysięcy żeglarzy sprawę. Z góry dziękujemy i deklarujemy współpracę w tym zakresie.

 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

PREZES SAJ

(-) Andrzej Remiszewski

---------------------------

K.o. Komisja Gospodarki Morskiej....

 

 

 

Ten artykuł pochodzi ze strony:
JERZY KULIŃSKI - ŻEGLARZ MORSKI
Subiektywny Serwis Informacyjny
http://www.kulinski.navsim.pl

URL tego opowiadania:
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3596