NAJBARDZIEJ HONOROWA ZE WSZYSTKICH HONOROWYCH
Oczywiście chodzi o corocznie przyznawaną Wielką Honorową Nagrodę SAJ. A wielka jest nie tylko prestiżem, ale i wymiarami.

Prestiż zawdzięcza Stowarzyszeniu Armatorów Jachtowych – bezdyskusyjnemu reprezentantowi polskich żeglarzy uprawiających

żeglarstwo cruisingowe.

Na werdykt nie mają wpływu ani lobbingi, ani interesy, ani znajomości, ani sympatie. To nagroda dla wszystkich, chociaż wnioskowana

wyłącznie przez SAJ-manów obojga płci.

Prezes i Rada Armatorska SAJ powierzyli mi zaszczyt i prawo do ogłoszenia poniżej zamieszczonego Zaproszenia.

Laureata wybiera Prezes i Rada Armatorska SAJ. Ja nie mam tu nic do gadania. Ale kibicować mi chyba wolno ?

.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

-------------------------------------------------


 

 

NAGRODA HONOROWA STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH

DLA ŻEGLARZA, KTÓREGO DZIAŁANIE MOŻE BYĆ WZOREM DLA INNYCH

ZA ROK 2020

 

Rada Armatorska SAJ ogłasza otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych dla żeglarza, którego działanie może być wzorem dla innych, za rok 2020.

Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ. Tym razem będzie ona przyznawana już po raz szósty.

Przypominamy listę poprzednich laureatów:

2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy

2016 Henryk Brylski

2017 Marcin Palacz

2018 Tomasz Konnak

2019 Andrzej Minkiewicz

Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.

Nagroda może być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ.

Prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia do 1 grudnia 2020 roku. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (formularz kontaktowy na stronie saj.org.pl), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne na stronie saj.org.pl uważa się za wystarczające.

Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 10 stycznia 2021 Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na forum przez członków SAJ.

Nagrodę przyznaje Rada Armatorska w trybie uchwały, z udziałem opiniującym członków honorowych.

Zapraszamy, zgłaszajcie kandydatury.

 

Rada Armatorska

1 grudnia 2020 roku

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu