WIELKA HONOROWA NAGRODA SAJ
 Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych upoważniła mnie do opublikowania  zaproszenia zgłaszania kandydatur do tej prestiżowej nagrody przyznawanej dorocznie od pięciu lat. Nagroda jest wielka nie tylko wymiarami. To prawdziwy, nie koniunkturalny wyraz uznania zasług „pro publico bono”. Jedynym fundatorem Wielkiej Honorowej Nagrody SAJ  jest samorządne, niezależne stowarzyszenie żeglarzy. Przypominam – SAJ nie ma sponsorów, nie otrzymuje grantów, utrzymuje się ze składek członkowskich czyli jest absolutnie niezależnym środowiskiem.

Zyjcie wiecznie !

Don Jorge

/

Archiwalia. Laureat Wielkiej Honorowej Nagrody SAJ za rok 2016 - Henryk Brylski z Nagrodą w towarzystwie Jerzego Kulińskiego i Andrzeja Colonela Remiszewskiego

.

--------------------------------------------------------                                                                    

Rada Armatorska SAJ ogłosiła otwarcie okresu zgłoszeń kandydatur do NAGRODY HONOROWEJ STOWARZYSZENIA ARMATORÓW JACHTOWYCH DLA ŻEGLARZA, KTÓREGO DZIAŁANIE MOŻE BYĆ WZOREM DLA INNYCH ZA ROK 2019

Honorowa Nagroda Żeglarska SAJ jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów SAJ.  Niekoniecznie chodzi o „wyczyny”, wielkie wyprawy, bicie rekordów. Ważniejsze jest pokazywanie wzorców: w sposobie działania, pomocy innym, mądrego propagowania mądrego żeglowania. Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.

Tym razem będzie ona przyznawana już po raz piąty. Poprzednio otrzymały ją postaci znamienite, a jeszcze więcej znakomitości zgłoszono. Niestety, nagroda jest przyznawania tylko jedna rocznie.  Ma to swój walor: SAJ unika dewaluacji. Oto lista poprzednich laureatów:

2015 – Iwona i Marek Tarczyńscy

2016 Henryk Brylski

2017 Marcin Palacz

2018 Tomasz Konnak

Zgodnie z regulaminem nagrody, może ona być przyznana każdemu, nie tylko członkowi SAJ.

Natomiast prawo do nominowania kandydatur do Nagrody mają wyłącznie członkowie SAJ, przyjęci do Stowarzyszenia do 20 listopada 2019 roku. Zgłoszenie może być wykonane pisemnie lub elektronicznie (formularz kontaktowy na stronie saj.org.pl), musi być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację zgłaszającego wraz z podaniem sposobu kontaktu. Zgłoszenie poprzez forum wewnętrzne na stronie saj.org.pl uważa się za wystarczające.

Po zamknięciu zgłoszeń, które nastąpi 7 stycznia 2020 Rada Armatorska opublikuje listę nominacji na wewnętrznym forum SAJ na okres nie krótszy, niż 14 dni. Czas ten jest przeznaczony na wyrażenie opinii na forum przez członków SAJ. Dopiero potem nastąpi wybór laureata, tradycyjnie wręczenie nagrody odbywa się na początku marca, podczas Walnego Zebrania SAJ w Gdańsku.

Rada Armatorska SAJ

 

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu