GDYNIA – MARINA YACHT PARK(ING)
 

Oczy i uszy SSI – Wojtek Bartoszyński przedstawia aktualny rozwój sytuacji w gdyńskim Basenie Prezydenta. Realizowana

jest tam inwestycja o wyraźnym charakterze deweloperskim, ozdobiona akcentem przystani jachtowej..

Jako inżynier i żeglarz w stanie spoczynku mam na ten temat swoje zdanie, którego tu jednak prezentować nie będę, jako że

kopanie się z (forsiastym)  koniem jest zabawą bezsensowną. Nie ukrywam konkluzji – przedsięwzięcie mi się nie podoba i to

z kilku zasadniczych powodów. Co więcej – odczytuję to jako kolejny przejaw megalomanii  władz powiatowego podgdańskiego

miasta czyli zbudowania w Gdyni przedziwnego  „Portu Zewnętrznego” (poniżej).

.

.


Wojtkowi dziękują za czujność.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

----------------------------------------------------------------

Don Jorge,

uprzejmie donoszę  że na nowej (z tego tygodnia) mapie elektronicznej BHMW "PL5GDYNA" (plan portu Gdynia) pojawiły się pomosty  z  y-bomami w Basenie Prezydenta. Kształt odpowiada dokładnie znalezionym planom (niestety w pdf, zrobiłem jpg, ale tracąc możliwości dokładnego obejrzenia), więc można mieć  nadzieję,  że powstanie też  bosmanat z zapleczem socjalnym, zgodnie z wizualizacjami i planami

  

.


.


.

.

  

zamieszczonymi na http://yachtpark.pl/galeria/#wizualizacje-bosmanatu (tam e sporo zdjęć  ze szczegółami przebudowy basenu). Wiedziony ciekawością  udałem się na małą   wizję lokalną  - rezultat w załączeniu. Na uwag  zwraca - co widać nawet porównując pomosty w Basenie Prezydenta z pomostami w Basenie  Żeglarskim - przewidywana wielkość   jachtów. Projektanci przewidzieli miejsce dla 120 jachtów (72 szt. do 14 m, 42 szt. do 12 m oraz 6 szt. do 10 mdługości). Nie znalazłem informacji o funkcjonowaniu mariny (zasadach postoju, cenach itd.), tego dowiemy się pewnie po zako czeniu inwestycji.

 

Wojtek

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu