SAJ PO SŁUPSKICH KONSULTACJACH

Sezon za pasem, a liberalizacja nadal w lesie. Jestem zwolennikiem kanonu "sprawy bardzo wazne nigdy nie są bardzo pilne", ale  problem wdrazenia reguł swobody zeglugi morskiej mimo upływu czasu nadal nie został rozwiazany. Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych odpowiada Urzędom Morskim na stare pytania: no to czego konkretnie chcecie ? 
Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

nie zapomnijcie kliknac tu :

_____________________________________                                                                                                                                                                  

STOWARZYSZENIE ARMATORÓW JACHTOWYCH
(Boat Owners Society in Poland)
Rok założenia 1991
Ul. Przełom 10, GDAŃSK-Górki Zachodnie. 80-643, tel/fax 058 307 09 27
______________________________________________
Gdańsk, dn. 30.03.2007 r.

Do:

dr Andrzej Królikowski – Dyrektor UM w Gdyni
Bogusław Piechota – Dyrektor UM w Słupsku
Zbigniew Wysocki – Dyrektor UM w Szczecinie

Szanowni Panowie Dyrektorzy,

Niniejszym chcieliśmy podziękować za spotkanie, które odbyło się w dniu 22.03.2007 r. w UM Słupsk. Z zadowoleniem przyjęliśmy ustalenia poczynione na spotkaniu, które streścić można skrótowo jako odwzorowanie systemu brytyjskiego w regulacjach żeglugi przyjemnościowej. Jest to dla nas o tyle istotne iż deklaracje administracji morskiej pokrywają się w znaczącym stopniu z naszymi i wypełniają w zakresie łodzi o długości do 13,7 m przedstawione przez nas w piśmie z 9 marca postulaty czyli:

a/ uprawianie żeglugi rekreacyjnej musi odbywać się bez konieczności posiadania uprawnień do prowadzenia jachtów,

b/ należy zlikwidować obowiązek wpisu do rejestru jachtowego i pozostawić możliwość wpisu jachtu na wniosek właściciela do rejestru okrętowego na ogólnych warunkach,

c/ jachty przeznaczone do rekreacji muszą być zwolnione z obowiązków dotyczących nadzoru nad ich eksploatacją, budową (za wyjątkiem obowiązku związanego z oznakowaniem CE) i wyposażeniem.

Członkowie naszego Stowarzyszenia wezmą aktywny udział w pracach komisji mającej powstać przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej, której celem ma być opracowanie w krótkim czasie regulacji prawnych ułatwiających żeglugę rekreacyjną szczególnie dla jednostek dłuższych niż 13,7 m co przy okazji doskonale będzie się wpisywać w plan nakreślony w „Strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej na lata 2007 – 2015”. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że istnieje szybka możliwość podjęcia poprawnych działań prowadzących do deklarowanego przez administrację morską celu zależna od dobrej woli dyrektorów urzędów morskich. Takim działaniem byłoby szybkie, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2007 r., uchylenie zarządzeń porządkowych w sprawie bezpieczeństwa żeglugi na morskich statkach sportowych do 24 m. Jednocześnie wartym podkreślenia jest fakt iż uchylenie tych zarządzeń spowodowałoby umorzenie postępowania administracyjnego, które obecnie się toczy w tej sprawie oraz uchylenie wszystkich z tym związanych negatywnych skutków.

Oczekując z nadzieją na kolejny wasz krok odpowiedzi, łączymy serdeczne pozdrowienia.

W imieniu Rady Armatorskiej
Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

PREZES                                      V-PREZES

(-) dr Grzegorz Kuchta                (-) Krzysztof Klocek 

Do wiadomości:

1/ Minister Gospodarki Morskiej
2/ Stowarzyszenie „Samoster” w Warszawie
3/ Towarzystwo Żeglarskie „Bryfok” w Lublinie
4/ Gdańska Federacja Żeglarska

Komentarze
Bardzo jestem ciekaw Robert Hoffman z dnia: 2007-04-03 19:26:02
Odp: Bardzo jestem ciekaw Bruno Salcewicz z dnia: 2007-04-22 22:11:30