WIELKA HONOROWA SAJ ZA 2017

Wielka Honorowa Nagroda SAJ to wyróżnienie niezwykle prestiżowe, ale nie ekskluzywne. To znaczy, że SAJ wyróżnia

tych którzy na prawdę zasługują, ale Laureatem może zostać każdy – niekoniecznie członek Stowarzyszenia. Procedura

jest  transparentna (nowomowa) i trzystopniowa. Najpierw od członków SAJ napływają nazwiska nominowanych wraz

uzasadnieniami. Później wszyscy członkowie SAJ mogą wymieniać argumenty i lobbować, ale tylko na witrynie dostępnej

członkom SAJ. Po zamknięciu debaty do sprawy wkracza Kapituła WNH SAJ, czyli Rada Armatorska SAJ. Wręczenie

Nagrody następuje podczas Walnego Zgromadzenia.

Nagroda jest wielka nie tylko wymiarami. Nagrody SAJ nie kupuje w butiku żeglarskim, ale zamawia jednostkowo wykonane rzeźby u artysty.

Nagroda jest przede wszystkim wielka swoim prestiżem. Pewnie to nietakt, ale podkreślam – w tle nie ma nijakich sponsorów. To nagroda

Stowarzyszenia sfinansowana ze składek członkowskich. Przypominam jeszcze bardziej nietaktownie – 5 zł.mc.

Kim są Laureaci poprzednich edycji – możecie sprawdzić w Subiektywnym Serwisie Internetowym.

Lewy marines strony tytułowej – okienko „szukaj”.

Oczekujcie werdyktu Kapituły.

Żyjcie wiecznie !

Don Jorge

-----------------------------------------

3 lutego 2016 Rada Armatorska ustanowiła

Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Honorowa Nagroda Żeglarska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych jest wyróżnieniem mającym na celu szczególne uhonorowanie osoby fizycznej, której działanie żeglarskie może być wzorem dla innych, szczególnie w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia.
Uhonorowaniem mogą być objęte zarówno walory odbytych rejsów, startów w regatach, jak działalność popularyzatorska i publicystyczna, wychowawcza, edukacyjna oraz solidarna postawa wobec innych żeglarzy.


Komunikat Rady Armatorskiej o nominacjach do Nagrody Honorowej SAJ za rok 2017

W terminie (do 10 stycznia 2017 roku) wpłynęły cztery kandydatury.

Oto one w porządku alfabetycznym:

Izabela Jarząbek
Dobrochna Nowak i Szymon Kuczyński
Tadeusz Lis
Marcin Palacz

W przypadku, gdyby pojawiło się zgłoszenie za pośrednictwem poczty z datą stempla nadania przed 10 stycznia kandydatura ta zostanie niezwłocznie podana do wiadomości.
Zgodnie z paragrafem 4.1 Regulaminu Nagrody otwieramy dyskusje członków SAJ nad kandydaturami na zamkniętym forum członków na stronie www.saj.org.pl . Opinie można wyrażać do 28 stycznia br.

Następnie Rada Armatorska dokona wyboru Laureata.

 

Rada Armatorska

Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Brak komentarzy do artykułu