WYRAZY UZNANIA CTW PTTK DLA "NEPTUNA"
Z ogromną satysfakcją zamieszczam mail od Wojciecha Skóry - Dyrektora Centrum Turystyki Wodnej PTTK.
To budujące, że wbrew praktyce, zwłaszcza obecnej chwili - dobre uczynki nie spotkała przysłowiowo nieuchronna kara. Wybaczcie bezczelność, ale podczepiam się pod List Gratulacyjny CTW PTTK.
Uznanie sukcesów macierzystego jachtklubu cieszy mnie niezmiernie !
Żyjcie wiecznie !
Don Jorge
-----------------------------------------------------------
/Drogi Don Jorge,
Będę za chwilę chciał Cię wykorzystać, ale zapewniam, że w zbożnym celu. Otóż jak pisałeś na SSI Jachtklub Morski Neptun obchodzi 60 lecie swego istnienia.
Przygotowałem małą laudację na cześć "Neptuna", została wysłana priorytetem i POLECONYM. Obawiam się jednak czy ta ostatnia opcja nie spowoduje dotarcie
przesyłki po, czyli aby nie stała się przysłowiową musztardą po obiedzie.
A teraz moja prośba, czy zechcesz w imieniu CTW PTTK osobiście lub w formie elektronicznej przekazać naszych najszczerszych życzeń Koledze Andrzejowi Chabrowskiemu.
Będę Ci niezmiernie wdzięczny za przysługę gdyż nawał pracy spowodowany przygotowaniami do kolejnej odsłony projektu szkoleń dzieciaków z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i teraz zamieszanie z "Camping Mariną" pochłonął mi zbyt wiele czasu i spowodował zawinione przeze mnie opóźnienie w wysyłce gratulacji. Uf...
.
Pozdrawiając żeglarsko, z życzeniami najlepszego zdrowia
.
Wojtek Skóra
-----------------------------------------------------------------
.

CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

01-871 Warszawa, Kasprowicza 40

tel. 22 254 8595, 22 2586436

e-mail: ctw@pttk.pl

www.ctw.pttk.pl

                                                                                                                                                                             Warszawa, dnia 2 kwietnia 2017 r.

Komandor Klubu

Andrzej Chabrowski

Jachtklub Morski Neptun

Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Jacht Klubu Morskiego „Neptun” Centrum Turystyki Wodnej PTTK składa Państwu serdeczne gratulacje. Niezwykły jubileusz niezwykłego klubu, tak właśnie należałoby najlapidarniej ująć Wasz dorobek w mijających latach. Jesteście wyjątkowi i żeglarska Polska doskonale o tym wie.

Jacht Klub Morski „Neptun” to na mapie żeglarskiej Polski miejsce zupełnie wyjątkowe. Powstał na fali popaździernikowej odwilży, kiedy wielu Polakom wydawało się, że teraz będzie można więcej. I chociaż te nadzieje rozwiały się bardzo szybko, zapał Ojców-założycieli klubu nie poszedł na marne. Wszystko, co powstało w tym miejscu, zostało zbudowane własnymi rękami członków, bez oglądania się na innych i na dotacje z zewnątrz. Potrzeba było wyremontować budynek klubowy? Żeglarze „Neptuna” zrobili to sami. Nowe nabrzeże dla systematycznie powiększającej się flotylli klubowej? Podobnie… Trzeba było zająć się utwardzeniem terenu i uporządkowaniem instalacji kanalizacyjnej? To członkowie klubu zrobili zbiórkę funduszy nie czekając na dotacje zewnętrzne. Taki model działania jest charakterystyczny dla zbiorowości ludzi sobie bliskich, mających podobne cele i rozumiejących się na co dzień. Bez ducha żeglarskiej solidarności wielu rzeczy zrobić by się po prostu nie udało. Gospodarka rynkowa w tym klubie to termin znany z praktyki już od ponad półwiecza, władze klubu umiejętnie rozbudowywały bazę i rozwijały klub niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań i politycznych turbulencji. Dzięki systematycznej pracy kilku już pokoleń żeglarskich „Neptun” to miejsce wyjątkowe. To właśnie tutaj powstawały pierwsze maszoperie budujące klubowe jachty morskie, tutaj członkowie klubu pomagali sobie wzajemnie budując kolejne jednostki dla swych członków. To „Neptun” był wydawcą pierwszego tomu locyjki Jerzego Kulińskiego, która w następnych latach miała kolejne wydania. Z tego klubu wypączkowały nowe stowarzyszenia, którym w gdańskich ramach było nieco za ciasno.

"Neptun" skupia prawdziwych pasjonatów żeglarstwa, którzy tworzą niezwykłą wprost atmosferę. To klub na wskroś armatorski, jeden z pierwszych w Polsce, stworzony przez żeglarzy i dla żeglarzy, gdzie dane słowo wciąż znaczy więcej niż spisywane umowy, a wzajemne działanie nie jest tylko pustym frazesem. Klub otwarty jest nie tylko na swoich członków, ale także ich rodziny. Corocznie cztery imprezy integracyjne, regaty, spotkania klubowe, to codzienność klubu skupiających żeglarzy, dla których „Neptun” to drugi dom. Z pewnością w świecie istnieją kluby zasobniejsze, z dłuższą tradycją i większymi jachtami. Dla członków tego klubu liczą się jednak ich własne dokonania, zebrane doświadczenia i przyjaźnie zawarte na długie lata. Wszystko, co powstało na przystani, zbudowano dzięki własnej pracy i umiejętnym gospodarowaniem klubowym groszem, dziś członkowie klubu mogą być dumni ze swego dorobku.

Dla środowiska żeglarskiego „Neptun” jest wciąż wzorem pasji działania, mądrej strategii i konsekwencji w jej realizacji. W imieniu środowiska wodniackiego skupionego wokół PTTK życzymy Wam niegasnącej energii i stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Sześćdziesiątka to piękny wiek, ale wierzymy, że przed Wami będą kolejne jubileusze, setki nie wyłączając.

Z najlepszymi życzenia i wodniackimi pozdrowienia

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojtek Skóra


Komentarze
podziękowania Darek Świtalski z dnia: 2017-03-31 14:10:00
kopia pisma wysłanego "pocztą slimaczą" Rada Armatorska SAJ z dnia: 2017-04-01 15:00:00
Chabrowski nadal Komandorem ! Jerzy Kuliński z dnia: 2017-04-02 19:01:00